PEFC: Pregled

Održivo gospodarenje šumama pozitivno pridonosi rješavanju društvenih izazova kao što su klimatske promjene, ublažavanje siromaštva, pitanja upravljanja vodama, gubitak biološke raznolikosti.

Više o PEFC certifikaciji saznajte u prezentaciji niže:

PEFC Croatia