Podizanjem svijesti o klimatskim promjenama tržište sve više zahtijeva proizvode čija proizvodnja nema negativnih ekoloških utjecaja. U šumarstvu se to odnosi na kontrolirano porijeklo drvne sirovine kojima se dokazuje da se šumama gospodari na prirodan i održiv način poštivanjem ekoloških zahtjeva.

S tim ciljem razvijena su dva standarda za certifikaciju šuma koji su  globalno prihvaćeni. Gotovo sve razvijene zemlje imaju certificirane površine šuma dok je vrlo mali dio najvećih šumskih prostranstava certificiran (Južna Amerika, Afrika, JI Azija).

FSC standard se prvenstveno bazira na ekološkim kriterijima, a njegova specifičnost je u tome da ne zahtijeva izradu nacionalnim standarda već dozvoljava da se certifikacija obavlja i po međunarodnim tzv. INTERRIM standardima.

PEFC standard je razvijen u Europi i temelji se na PAN EUROPEAN kriterijima i indikatorima, no za njegovo uvođenje potrebno je izraditi nacionalni standard koji mora biti usklađen s navedenim kriterijima te nacionalnom legislativom.

FSC standard je prvenstveno namijenjen velikim šumoposjednicima pa je kao takav dosta zastupljen u državama u kojima je veliki dio šuma u državnom vlasništvu. Ovim standardom je vrlo teško, prvenstveno zbog visokih troškova, certificirati male šumske posjede.

PEFC standard je više namijenjen manjim šumoposjednicima te omogućuje regionalnu certifikaciju, što se u Sloveniji pokazalo kao vrlo dobar primjer. Kod PEFC je također značajno da nositelj standarda iz svake pojedine države članice PEFC vijeća, ima mogućnost utjecati na odlučivanje tog vijeća te posebno na ukupnu cijenu certifikacije jer sami odlučuju o iznosu dijela troškova te ne postoji potreba za profitom.

Specifičnost privatnih šuma u Hrvatskoj je usitnjenost parcela, a s obzirom da je sve veća potreba za drvnim sortimentima na tržištu ukazala se i potreba da se omogući certifikacija i tih površina. S obzirom da su za većinu privatnih šuma izrađeni Programi gospodarenja ostvareni su osnovni preduvjeti za održivo gospodarenje, a samim tima i za certifikaciju. Također je od strane drvno prerađivačke industrije ukazana potreba i za PEFC COC certifikatom koji potvrđuje sljedivost sirovine.